Meniu
Prekių krepšelis

Privatumo politika

 

 Nuo 2018m. gegužės 25 d. visose ES valstybėse narėse įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), apibrėžiantis griežtesnę ES piliečių asmens duomenų apsaugą. 

Kadangi esate MB "Tvorų Miestas" toliau (šios internetinės svetainės/el.parduotuvės) klientas, galite jaustis ramesni dėl duomenų, kuriuos patikėjote mums. Prisiimdami mums tenkančią atsakomybę, pateikiame informaciją apie mūsų Privatumo Politiką tvarkant jūsų asmeninius duomenis.Naujausią informaciją rasite žemiau esančiame tekste.

1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB "Tvorų Miestas"  (toliau – Tiekėjas) administruojamos  šios internetinės svetainės/el.parduotuvės vartotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Šioje internetinėje svetainėje/el.parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Tiekėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Vartotojo duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis šios internetinės svetainės/el.parduotuvės taisyklėmis;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma darbų ar medžiagų pirkimo sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Tiekėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

5. Tiekėjas Vartotojo duomenis gali saugoti neribotą laiką.

6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

8.  Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali įrašyti informaciją (slapukus, angliškai "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui.

10. Visi šioje internetinėje svetainėje/el.parduotuvėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

10.1. paslaugų teikimui ir kokybei užtkrinti;

10.2. finansinių dokumentų išrašymui;

10.3. problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui;

10.4. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

10.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Vartotojas, užsakydamas paslaugas šioje internetinėje svetainėje/el.parduotuvėje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu.

12. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13. Vartotojas turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti savo paslaugos įsigyjimo metu nurodytus duomenis.

14. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje parduotuvėje dienos.

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi šioje parduotuve ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

 

Kokius jūsų duomenis renkame ? 

Jums įsigijus prekę ar užsakius paslaugą iš šios internetinės svetainės/el.parduotuvės, sudarome darbų atlikimo/medžiagų pirkimo sutartį. Tam, kad  būtų galima atlikti šiuos veiksmus, reikalinga minimali  Kliento/Užsakovo informacija :  Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir objekto adresas, kur bus atliekama paslauga ar pristatyta užsakyta prekė. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti. 

 

Siekdami, kad naršymas šioje  internetinėje svetainėje/el.parduotuvėje būtų patogus ir efektyvus, o aktualias prekes  ir paslaugas rastumėte kuo greičiau, saugome:

Jūsų pirkimų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją;

Naudojamo įrenginio IP adresą (pvz., tam, kad Villniuje gyvenantiems piliečiams ir užsakusiems prekių iki tam tikros dienos, jos  būtų pristatomos nemokamai ir t.t..;

Tam, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad jungiantis prie mūsų elektroninės parduotuvės Jūsų asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys, ir kad jie būtų tinkamai saugomi. Patariame reguliariai keisti prisijungimo slaptažodį, saugoti mokėjimo kortelių bei kitus duomenis, kuriais pasinaudojus gali būti pažeistas Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas. 

 

Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://...“.

 

Kokia jums nauda iš griežtesnio reglamento (BDAR ) ?

Sužinoti kokius slapukus mes naudojame  savo internetinėje svetainėje/el.parduotuvėje ir kokiu tikslu, plačiau apie tai skaitykite informaciniame puslapyje pavadinimu SLAPUKAI

 

Papildomais klausimais prašome kreiptis  el.p.: info@terasa.lt